woensdag 1 juli 2015

Gen. nu ook digitaal !!

Gen.magazine is met ingang van 1 juli voor de Vrienden van het CBG ook digitaal beschikbaar. De nummers van maart en juni 2015 kunnen op laptop of pc online worden gelezen op www.genmagazine.nl. Niet-Vrienden kunnen gratis de eerste 8 pagina's lezen.


Ook kan Gen. via een speciale app worden gedownload in de App Store of de Play Store en vervolgens offline worden gelezen op een tablet. Leuk voor in de trein, tuin of aan het strand. De links naar de Stores vind je rechts onderaan de openingspagina van www.genmagazine.nl.

De Vrienden van het CBG zijn hiervan ook per brief op de hoogte gesteld.
Voor de goed orde benadrukken we dat de papieren versie van Gen.magazine gewoon blijft bestaan!

donderdag 4 juni 2015

Nieuwe Gen.De nieuwe Gen. ligt vandaag op de mat, en ziet er weer prachtig uit!
Het dossier heeft als thema 'Erfenissen van de oorlog' en bevat onder andere een artikel over de late gevolgen van de Hongerwinter, een interview met twee overlevenden van het bombardement op Doetinchem en een artikel over familiegeschiedenis en de oorlog. Waarom verschijnen er nu zo veel persoonlijke verhalen over de oorlog en de gevolgen ervan?  Buiten het dossier gaat het hoofdartikel over Sport en familiegeschiedenis. In de jaren 1930 kwamen contacten - ook tussen jongens en meisjes - vaak tot stand op de sportclub, en werden hele families lid van 'de club'. De archieven van al die sportclubs zijn doorzoekbaar via databestanden van het Huygensinstituut voor Nederlandse Geschiedenis.
En er bestaat de mogelijkheid dat u behoort tot een andere club: die van de Lisser Wassenaars. Mocht u denken van één van de in het artikel genoemde personen af te stammen, dan kunt u dat bewijzen door uw dna af te staan. Spannend.
In mei bestond het Centraal Bureau voor Genealogie officieel 70 jaar. En om dat te vieren hebben we portretten laten maken van genealogen anno 2015. Waar maar weer blijkt hoe divers het gezelschap is.

maandag 9 maart 2015

Gezocht voor Gen.magazine: foto's van badgastenHet thema van NostalGen. in het juninummer is Badgasten. Stuur voor 1 mei 2015 uw foto's van vóór 1950 via We Transfer naar uitgeverij@cbg.nl.
De redactie zal uit de inzendingen een eigen selectie maken. De inzender geeft toestemming dat de foto gepubliceerd wordt in Gen.magazine.

Vereisten
Een scan moet voldoen aan de volgende vereisten: scan in kleur, format JPEG of Tiff, minimaal 300 dpi, originele afmetingen (niet verkleind).

Bij de inzending a.u.b. vermelden wanneer de foto is genomen, wie de geportretteerden zijn en waar het tafereel zich afspeelt. Gelieve ook de adresgegevens en het telefoonnummer van de inzender te vermelden, zodat de redactie eventueel contact op kan nemen.

donderdag 5 maart 2015

Inhoud van het maartnummer van Gen.magazine

Het nieuwe Gen.magazine ligt komend weekend bij de Vrienden in de bus. En het ziet er prachtig uit,  als we dat tenminste zelf mogen zeggen.
Het dossier heeft dit keer de titel 'Nederland en de West'. Het thema wordt in wel zéér gevarieerde artikelen uitgewerkt.Inhoudsopgave

De baronesse, de dominee en het kind
In 1862 werd Henri van Dedem geboren in de Franse plaats Hyères. Hij was de onwettige zoon van een baronesse en een getrouwde dominee. Hun relatie zorgde voor een schandaal in Nederland. Deze zomer ontmoette historicus Wim Coster nazaten van Henri. Dit gaf een bijzondere wending aan een tragische geschiedenis.

Io vivat!
Jacob Swart maakte deel uit van een Leidse studentencompagnie die in 1815 naar Frankrijk trok om mee te doen aan de strijd tegen Napoleon. Op basis van het dagboek vertelt Joost Welten zijn deerniswekkende, weinig heldhaftige verhaal.

Mensen van aanzien
Tijdens de tentoonstelling ‘Adellijke familieportretten op Duivenvoorde’ zijn onder andere een aantal portretten rond het zeventiende-eeuwse echtpaar Jacob van Wassenaer en Jacoba van Lyere te zien. Sabine Craft-Giepmans, medesamensteller van de tentoonstelling, stelt deze schilderijen alvast aan de lezers van Gen. voor.

Gestorven voor België en Noorbeek
In het vorige nummer van Gen. was de column Memo gewijd aan het monumentje in het Limburgse Noorbeek ter nagedachtenis van Georges Romedenne, die daar vlak voor de bevrijding door de Duitsers werd gefusilleerd. Er valt over deze gebeurtenis nog heel wat meer te vertellen. Een artikel van George Gubbels.

In het dossier Nederland en de West:

Braziliaanse koorts
In 1858 en 1862 vertrokken zevenhonderd Zeeuwen naar Brazilië, op zoek naar een beter bestaan. Vergeten door het thuisfront koesterden ze het ‘Ollands’. Lilian de Bruijn interviewt Arjan van Westen en Monique Schoutsen, die een  documentaire maakten over de geschiedenis van deze vergeten emigranten. (Zie ook een bijdrage uit 2013 aan Migranten dossier@CBG.)

Caribisch joods
Portugese joden namen vanaf de zeventiende eeuw een prominente plaats in binnen de koloniale samenlevingen in zowel Suriname als op Curaçao. Julie-Marthe Cohen beschrijft de geschiedenis van hun migratie vanuit Europa en hun vestiging in de West.

Slavenhouders en geldschieters
De Nederlandse elite had grote financiële belangen in de op slavenhandel gebaseerde plantage-economie van Berbice, Demerara en Essequebo. Ook na de overdracht van de soevereiniteit van deze koloniën aan Engeland in 1815 bleef dat lang zo. Paul Koulen analyseerde voor Gen. een recent ontdekte inventaris van Nederlandse plantage-eigenaren en hypotheekverstrekkers. (Zie ook bronpublicatie.)

Curaçaose bruiden: huwelijken tussen Nederlandse mannen en lokale vrouwen op Curaçao in de negentiende eeuw
Sinds de West-Indische Compagnie het eiland in 1634 veroverde, is Curaçao woon- of tijdelijke verblijfplaats geweest voor talloze immigranten uit alle delen van de wereld, waaronder uiteraard ook Nederland. Mannen kwamen vaak alleen en stichtten een gezin met een lokale vrouw. Christel Monsanto probeert dergelijke verbintenissen in kaart te brengen.

Verder zoals gebruikelijk in Gen. ook de rubrieken Nieuws, Gesignaleerd, NostalGen., CBG weet raad, Portret & Verhaal (van het RKD), Armoriaal, Kijk op Bronnen en de vaste columns Memo, Digitaal, Vernoeming, Vrouwen en kinderen eerst en @EricHennekam.

Mocht u de Gen. in de bus krijgen: veel leesplezier. En bent u nog geen Vriend? Bel of mail het CBG: 070 3150500 en info@cbg.nl