dinsdag 1 september 2015

Inhoudsopgave Gen.magazine 2015-3

 

De Gen. is vertraagd. Als voorproefje dan vast wat hoogtepunten uit de inhoudsopgave:

Wat was de naam van Christiaan? 

Bij toeval ontdekte Annemieke van der Vegt dat ze rechtstreeks
afstamt van een Afrikaan die halverwege de achttiende eeuw
als jongetje werd meegenomen naar Nederland. Die ontdekking
vormde de aanzet tot een spannende speurtocht naar
zijn leven. Sophie Reinders interviewde haar.

Ballingschap in grijstinten

De Hugenootse vluchtelingen die eind zeventiende eeuw naar
Nederland kwamen, worden vaak als geloofshelden neergezet.
David van der Linden nuanceert hun ‘heldenstatus’ en plaatst
de ervaringen van deze Franse ballingen in breder perspectief.

Groeten uit Canada

Rond de vorige eeuwwisseling hielden emigranten naar Canada
contact met de familie in Nederland door middel van
brief- en prentbriefkaarten.
Jan Krijff en Karen Green verzamelden deze ‘minidagboeken’,
die een inkijkje bieden in de levens in dat nieuwe land.

In het dossier 'geld in de familie'

Klinkende namen

Familienamen als Poen, Pennings en Zondergeld vinden hun
oorsprong in ‘iets met geld’, zou je denken. Leendert Brouwer
toont aan dat dit lang niet altijd het geval hoeft te zijn.

‘Vrugtgebruik’ uit het Lakemanfonds

In 1663 benoemde Willem Lakeman al zijn nazaten van
moeders kant tot ‘eeuwiglijke’ erfgenamen; de beheerders van de
erfenis moeten jaarlijks uitkeren.
Nel Marinus is erfgenaam en probeert de geschiedenis van de
Stichting Het Lakeman Fonds te ontrafelen.

Memories van successie

Veel mensen denken dat vooral van de elite successiememories bewaard zijn gebleven. Maar deze vaak verrassend rijke bronnen zijn juist in overgrote meerderheid overgeleverd van mannen en vrouwen uit de lagere standen. Jaap Moes doet een en ander uit de doeken.

Verschijningsdatum Gen.magazine

 

Als gevolg van problemen met de papierlevering is de verschijningsdatum van Gen.magazine verlaat. Wij hopen dat ons kwartaalblad rond 25 september bij u op de mat ligt.

woensdag 1 juli 2015

Gen. nu ook digitaal !!

Gen.magazine is met ingang van 1 juli voor de Vrienden van het CBG ook digitaal beschikbaar. De nummers van maart en juni 2015 kunnen op laptop of pc online worden gelezen op www.genmagazine.nl. Niet-Vrienden kunnen gratis de eerste 8 pagina's lezen.


Ook kan Gen. via een speciale app worden gedownload in de App Store of de Play Store en vervolgens offline worden gelezen op een tablet. Leuk voor in de trein, tuin of aan het strand. De links naar de Stores vind je rechts onderaan de openingspagina van www.genmagazine.nl.

De Vrienden van het CBG zijn hiervan ook per brief op de hoogte gesteld.
Voor de goed orde benadrukken we dat de papieren versie van Gen.magazine gewoon blijft bestaan!

donderdag 4 juni 2015

Nieuwe Gen.De nieuwe Gen. ligt vandaag op de mat, en ziet er weer prachtig uit!
Het dossier heeft als thema 'Erfenissen van de oorlog' en bevat onder andere een artikel over de late gevolgen van de Hongerwinter, een interview met twee overlevenden van het bombardement op Doetinchem en een artikel over familiegeschiedenis en de oorlog. Waarom verschijnen er nu zo veel persoonlijke verhalen over de oorlog en de gevolgen ervan?  Buiten het dossier gaat het hoofdartikel over Sport en familiegeschiedenis. In de jaren 1930 kwamen contacten - ook tussen jongens en meisjes - vaak tot stand op de sportclub, en werden hele families lid van 'de club'. De archieven van al die sportclubs zijn doorzoekbaar via databestanden van het Huygensinstituut voor Nederlandse Geschiedenis.
En er bestaat de mogelijkheid dat u behoort tot een andere club: die van de Lisser Wassenaars. Mocht u denken van één van de in het artikel genoemde personen af te stammen, dan kunt u dat bewijzen door uw dna af te staan. Spannend.
In mei bestond het Centraal Bureau voor Genealogie officieel 70 jaar. En om dat te vieren hebben we portretten laten maken van genealogen anno 2015. Waar maar weer blijkt hoe divers het gezelschap is.