donderdag 9 oktober 2014

Nederlandse Prijs voor de Genealogie voor Sjors Zanoli

Op 8 oktober 2014, tijdens het Famillement in de Hooglandse Kerk in Leiden, ontving Sjors Zanoli uit handen van Léon van der Hoeven de Nederlandse Prijs voor de Genealogie.

Sjors Zanoli (rechts) en Léon van der Hoeven

Sjors Zanoli, opgegroeid en nog altijd wonend op een woonwagenkamp, stamt af van kermisreizigers, marskramers en liedjeszangers. Hij maakte zijn eigen familiegeschiedenis tot onderwerp van een aantal artikelen. Met het beschrijven van deze familiegeschiedenis van mensen die vaak aan de zelfkant van de maatschappij leefden verricht Sjors Zanoli als het ware pionierswerk. Voor CBG-redacteur Lilian de Bruijn was dat al in juni 2011 reden hem te interviewen voor het tijdschrift Genealogie, voorloper van Gen.magazine. Deze ontmoeting leidde in 2013 tot publicatie van een mooi gezamenlijk artikel in het laatste Jaarboek CBG (2013): Drie generaties zwervers. Reconstructie van een familie aan de zelfkant. De pdf van dat artikel kan hier worden gedownload.

maandag 29 september 2014

Famillement-dossier uit Gen.magazine als gratis download

Het thematisch dossier van Gen.magazine is deze keer geheel gewijd aan het Famillement. Het kan zo mooi dienst doen als luxe programmaboekje van het Famillement. Daarom stelt het CBG voor deze gelegenheid het themadossier van Gen.magazine gratis als download beschikbaar.
Van de 80 pagina's van Gen.magazine kunnen er zo 35 in digitale vorm worden gelezen. In het dossier niet alleen een overzicht van de voorgeschiedenis, de opzet en het programma van het Famillement. Het dossier bevat ook een overzicht van de méér dan 70 deelnemers en 18 lezingen met korte beschrijvingen.  Verder is een drietal lezingen nader uitgewerkt tot een boeiend artikel en is er o.a. aandacht voor de Leidse Kruitramp van1807 en Leidse familienamen.

Om mensen tegenmoet te komen die niet beschikken over breedband internet kan men ook het verkorte schematische programma (één A4) downloaden of het aparte overzicht van deelnemers en lezingen (8 pagina's).

Onder de bezoekers van het Famillement worden 1.000 exemplaren van Gen.magazine gratis uitgedeeld. Zie ook de speciale website www.famillement.nl.


Zetduiveltje: Familiearchieven.nl

In de lijst met deelnemers aan het Famillement in het speciale Famillement-dossier van Gen.magazine (pag. 25, kolom 4) is een storende fout geslopen.
Bij deelnemer Familiearchieven.nl staat per ongeluk de omschrijving van een andere deelnemer afgedruk. Een klassiek zetduiveltje. Op de speciale website van het Famillement wordt nog een keer goed (!) uit de doeken gedaan waar Familiearchieven.nl wel voor staat.

vrijdag 26 september 2014

Inhoud van het nieuwe nummer van Gen.magazine

Dit weekend valt het september-nummer van Gen.magazine bij de Vrienden van het CBG op de deurmat. Het thematisch dossier is deze keer gewijd aan het Famillement, dat woensdag 8 oktober plaats vindt in de Hooglandse Kerk in Leiden. Het dossier kan zo dienst doen als luxe programmaboekje van het evenement.


Inhoudsopgave:

Joodse families aan de Harstenhoekweg
Nog maar weinig mensen weten dat er in Scheveningen begin twintigste eeuw veel joden woonden, vooral in het Belgisch Park. Wim Willems en Hanneke Verbeek concentreren zich op de geschiedenis van de meest ‘joodse’ straat en willen, met een website en een boek, de verhalen over die verdwenen joodse families weer toevoegen aan het collectieve geheugen van Den Haag. Lilian de Bruijn sprak met hen.

Een zeventiende-eeuws familiedrama
In 1703 werden Hidde Grettinga en Helena Knoop op gruwelijke wijze en in het openbaar terechtgesteld voor hun misdaden: ze hadden hun respectievelijke huwelijkspartners eerst bedrogen en daarna vermoord. Yvonne Prins reconstrueerde het verhaal aan de hand van verschillende rechterlijke archieven. Dat er ook kleine kinderen in het spel waren en dat de brieven die Grettinga aan hen schreef bewaard zijn gebleven, maakt de geschiedenis extra bijzonder.

Familieknipwerk
Ambachtslieden met een bijzondere vaardigheid maken iets voor familie of vrienden als de gelegenheid zich voordoet. Dat geldt voor schoonschrijvers, glasgraveurs, houtsnijders en zilversmeden. Maar ook knipkunstenaars horen in dat rijtje thuis. Joke en Jan Peter Verhave zijn deskundig op dit gebied en geven de lezer een kijkje in de wondere wereld van familieknipkunst

Leidenaars en hun buskruitramp
In 1807 explodeerde een vrachtschip vol buskruit midden in de Leidse binnenstad, dood en verderf zaaiend. Verhalen van tijdgenoten over deze gebeurtenis werden doorgegeven aan volgende generaties, soms samen met een tastbaar souvenir.
Met behulp van genealogisch onderzoek kunnen die voorwerpen worden teruggeplaatst in het grote verhaal. Arti Ponsen is al jaren gefascineerd door de nalatenschap van de buskruitramp.

De G3-methode
Persoonsnamen vormen tot nog toe het uitgangspunt van elk genealogisch onderzoek. De computer en digitale databases als WieWasWie hebben de genealogische zoektocht veranderd en in veel gevallen vereenvoudigd. Met een recent ontwikkelde methode kunnen akten van de burgerlijke stand van één en dezelfde persoon bij elkaar worden gebracht zonder tussenkomst van de persoonsnaam. Nies Huijsmans beschrijft hoe dat in zijn werk gaat, en vooral wat we eraan hebben. Tijdens het Famillement verzorgt Nies Huijsmans ook een lezing over dit onderwerp.

Namen: varianten en fouten
WieWasWie bevat heel veel verschillende voornamen en familienamen. Vaak betreft het varianten van dezelfde namen. Door te onderzoeken welke namen voor dezelfde persoon gebruikt zijn kunnen we de varianten automatisch op het spoor komen. Dit kan leiden tot een goed onderbouwde standaardisatie van namen. Auteur Gerrit Bloothooft houdt tijdens het Famillement over dit onderwerp ook een lezing.  

En verder in het dossier:

Famillement Leiden 2014
Ruud Straatman geeft een overzicht van de voorgeschiedenis, de opzet en het programma van het Famillement dat op 8 oktober plaats vindt. Zie website voor het steeds actuele overzicht.

Een overzicht van de méér dan 70 deelnemers van het Famillement uit binnen- en buitenland, met een korte beschrijving van wat ze te bieden hebben. Zie ook de website.

Een overzicht van de 18 lezingen tijdens het Famillement, met een korte beschrijving. Zie ook de website.

Leidse familienamen
Gevraagd naar typisch Leidse achternamen zal elke Leienaar er een aantal kunnen noemen. Veel van die familienamen zijn al generaties in Leiden gevestigd, maar of ze ook in die stad zijn ontstaan? Dat kan alleen met behulp van heel precies archiefonderzoek worden bepaald. Naamkundige Leendert Brouwer leidt ons in.

Zoals gebruikelijk in Gen. ook de rubrieken Nieuws, Gesignaleerd, NostalGen., CBG weet raad, Portret & Verhaal (van het RKD), Armoriaal, Kijk op Bronnen, de lezerscolumn Familiekroniek en de vaste columns Digitaal, Vernoeming, Vrouwen en kinderen eerst en @EricHennekam.